۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
کارگاه‌های برگزار شده سال 1393 دانشکده داروسازی کرمان

کارگاه‌های برگزار شده سال 1394 دانشکده داروسازی کرمان

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری دوره

مدرس دوره

زمان برگزاری دوره

شرکت کنندگان

پروپوزال نويسي مقدماتي

6 ساعت

دکتر احمدزاده

21/04/1393

کارکنان و دانشجویان

احيا قلبي ريوي مقدماتي(ويژه كليه كاركنان)

6 ساعت

اورژانس 115 کرمان

14/04/1393

کلیه کارکنان

آموزش هاي آزمايشگاهي

12ساعت

دکتر احمدزاده

17 تا 18/10/1393

کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

آشنايي با اصول مقدماتي روش HPLC و كاربرد آن

4 ساعت

دکتر احمدزاده

11/12/1393

کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

جذب اتمی

6 ساعت

دکتر احمدزاده

12/12/1393

کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

يادگيري اصول مقدماتي تكنيكي PCR

6 ساعت

دکتر احمدزاده

24/12/1393

کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

جمع کل ساعت آموزشی

40 ساعت

 

 

 

 

 

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری دوره

مدرس دوره

زمان برگزاری دوره

شرکت کنندگان

پروپوزال نويسي مقدماتي

6 ساعت

دکتر احمدزاده

21/04/1394

کارکنان و دانشجویان

پروپوزال نويسي پيشرفته

6 ساعت

دکتر احمدزاده

22/04/1394

کارکنان و دانشجویان

نرم افزارهاي شيمي 1

10 ساعت

دکتر احمد زاده

26 لغایت 27/10/1394

کارکنان و دانشجویان

روش تحقيق

6 ساعت

دکتر احمد زاده

28/10/1394

کارکنان و دانشجویان

PCR

2 ساعت

دکتر احمدزاده

28/05/1394

کارکنان و دانشجویان

پایگاه‌های اطلاع رسانی

8 ساعت

خانم دکتر معتمدی

01/06/1394  لغایت  03 /06/1394

کارکنان و دانشجویان

مروري بر خواص گياهان ذکر شده در قران کريم

4 ساعت

آقای دکتر پرداختی

23/10/94

کارکنان و دانشجو.یان

آشنایی با داروسازی سنتی

4 ساعت

خانم دکتر مهربانی

16/12/94

کارکنان و دانشجویان

جمع ساعت آموزشی

46 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه‌های برگزار شده سال 1395 دانشکده داروسازی کرمان

کارگاه‌های برگزار شده سال 1396 دانشکده داروسازی کرمان

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری دوره

مدرس دوره

زمان برگزاری دوره

شرکت کنندگان

آشنايي با هرباريوم گياهان دارويي

 4ساعت

خانم دکتر مهربانی

06/09/1395

کارکنان و دانشجویان

مهارتهاي روش تدريس

8 ساعت

خانم دکتر عصمت نوحی

11/10/95 لغایت 12/10/95

کارکنان و دانشجویان

اخلاق در آموزش

6 ساعت

 آقای دکتر علی عارفی

18/10/95 لغایت 20/10/95

کارکنان و دانشجویان

کازگروماتوگرافی

8 ساعت

آقای محمد دانش‌پژوه

28/10/1395 لغایت 29/10/1395

کارکنان و دانشجویان

 

 

 

 

 

ایند‌نوت

8 ساعت

خانم فریده رزبان

21/12/1395 لغایت 22/12/1395

کارکنان و دانشجویان

جمع ساعت آموزشی

34 ساعت

-

-

 

 

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری دوره

مدرس دوره

زمان برگزاری دوره

شرکت کنندگان

آشنایی با منابع آزمایشگاهی 1

4 ساعت

دکتر سعید احمدزاده

02/05/1396

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

آشنایی با منابع آزمایشگاهی 2

4 ساعت

دکتر سعید احمدزاده

04/05/1396

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

كارگاه آموزشي كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (مقدماتي)

8 ساعت

دکتر احمد زاده

01/12/1396

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

كارگاه آموزشي كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (پیشرفته)

8 ساعت

دکتر احمد زاده

03/12/1396

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

کارگاه آموزش مقاله نویسی

8 ساعت

دکتر احمدزاده

17/12/1396

کارکنان و دانشجویان

کارگاه آموزش ارسال مقاله

8 ساعت

دکتر احمدزاده

21/12/1396

کارکنان و دانشجویان

جمع ساعت آموزش

40 ساعت

-

-

-

 

کارگاه‌های برگزار شده سال 1397 دانشکده داروسازی کرمان 

 

عنوان کارگاه

ساعت برگزاری دوره

مدرس دوره

زمان برگزاری دوره

شرکت کنندگان

كارگاه آموزشي اسپكترومترو متري جذب مو لكولي ( uvvis) مقدماتي

8 ساعت

دکتر احمدزاده

11/04/1397 و 13/04/1397

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

كارگاه آموزشي اسپكتروسكوپي مادون قرمز تبديل فوريه - ft- ir)

8 ساعت

دکتر احمدزاده

25/04/1397 و 27/04/1397

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

كارگاه آموزشي اسپكترومتري جذب اتمي(aas&icp)(مقدماتي)

8 ساعت

دکتر احمدزاده

21/06/1397

کارکنان آزمایشگاه و دانشجویان PHD

آموزش نرم افزار prezi(جايگزين پاورپوينت)

6 ساعت

دکتر مهدی  رنجبر

03/07/1397

کارکنان و دانشجویان

آشنايي با نانوفناوري (مقدناتي)و كاربردهاي آن در زندگي روزمره

6 ساعت

دکتر مهدی  رنجبر

10/07/1397

کارکنان و دانشجویان

كاربرد نانوفناوري در حوزه سلامت(مقدماتي)

6 ساعت

دکتر مهدی  رنجبر

17/07/1397

کارکنان و دانشجویان

نقش نانو در سلامت تغذيه

6 ساعت

دکتر مهدی  رنجبر

22/07/1397

کارکنان و دانشجویان

جمع ساعت آموزش

40 ساعت

-

-

-